Het consult

Wat kunt u verwachten bij sumaya?

  •  check up preventief
  • advies bij (chronische) problemen
  • ontspanning en massage
  • prive lessen bij gedragsproblemen bij honden

Het eerste consult zal 1 à 1 ½ uur in beslag nemen. Tijdens dit consult probeer ik een zo goed mogelijk totaalbeeld van uw dier te krijgen. Daarom zal ik vragen stellen over zijn levensloop, het werk dat het dier doet (indien van toepassing), de plaats binnen het gezin, het karakter, mogelijke andere/eerdere klachten en eventuele medicatie. en ik zal het dier observeren en lichamelijk/energetisch onderzoeken. Ook is het goed om eventuele bloeduitslagen en andere gegevens van de dierenarts mee te nemen. Aan de hand van deze gegevens zal ik een advies uitbrengen.

Het advies zal bestaan uit maatregelen en eventueel middelen. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld een aanpassing in het werk zijn of een aanpassing in de leefomstandigheden. De middelen kunnen divers zijn.

Soms vraag ik u of u naar een dierenarts wilt gaan om e.e.a. te onderzoeken voordat we middelen kunnen inzetten. U kunt bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar de werking van de nieren.

Als het probleem dusdanig is dat er een vervolgbehandeling nodig is, zal dit gemiddeld na een maand plaatsvinden. De afspraak hiervoor kan meteen gemaakt worden.

Heeft u tussentijds vragen, of heeft u het idee dat uw dier niet positief reageert op de behandeling, neemt u dan al eerder contact op zodat we de behandeling kunnen wijzigen.

Reacties zijn gesloten.